Meni
Savjet razmatrao realizaciju zaključaka Savjeta ASK za period mart – oktobar 2016. godine
26.10.2016.
Predstavnici Agencije su upoznali eksperte EU sa aktivnostima izrade i praćenja sprovođenja planova integriteta, kao i sa ulogom Agencije u praćenju Operativnog dokumenta za sprječavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika
25.10.2016.
Na sastanku su predstavljeni rezultati terenskih kontrola poštovanja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koje su službenici Agencije za sprječavanje korupcije sproveli u periodu od 26. do 30. septembra.
4.10.2016.
Antikorupcijska kampanja čiji je cilj podizanje nivoa javne svijesti o problemu korupcije
startovao: 24.10.2012.
Cilj ovog istraživanja je da se utvrdi percepcija, informisanost, stavovi i iskustva o korupciji u Crnoj Gori.
startovao: 1.01.2010.
objavljen: 28.10.2016.
datum: 28.10.2016.
objavljen: 28.10.2016.
datum: 28.10.2016.
objavljen: 27.10.2016.
datum: 19.09.2016.
objavljen: 27.10.2016.
datum: 18.09.2016.
objavljen: 27.10.2016.
datum: 3.10.2016.
objavljen: 27.10.2016.
dostavljen: 26.10.2016.
datum: 24.10.2016.